Юридична клініка - навчання в клініці

Для навчання в клініці студенти проходять конкурсний відбір у два етапи

ПЕРШИЙ етап

  1. До конкурсного відбору допускаються студенти, які мають середній бал у навчанні вище «4».
  2. Враховується особиста мотивація для роботи в юридичній клініці, вміння працювати у команді, спілкуватись з людьми.

ДРУГИЙ етап

1. Для опрацювання студентам визначено 8 галузей права, розгорнутий перелік питань, за яким проводиться відбір (див. Галузі для опрацювання).

2. Претенденти виконують наступні завдання:

1) письмове тестування

2) демонстрація рівня володінням нормативної базою

3) поглиблене опитування

4) вирішення ситуаційних задач

5) моделювання прийому громадян

Претенденти можуть набрати максимально до 25 балів – до 5 балів по кожному завданню. Переможцями другого етапу є ті студенти, які набрали найбільшу кількість балів.

Галузі для опрацювання

1. Звернення громадян

2. Доступ до публічної інформації

3. Сімейне право

- розлучення; поділ майна при розлученні; сплата аліментів; позбавлення батьківських прав

4. Трудове право

- звільнення; невиплата заробітної плати; надання відпустки; поновлення на роботі

5. Земельне право

- порядок приватизації землі громадянами; оформлення права власності на землю; захист права власності; право користування землею

6. Цивільне право

- призначення опікуна чи піклувальника; укладення і розірвання договорів; визнання договорів недійсними; визнання договорів неукладеними; нікчемні правочини; право власності

7. Спадкове право

- відкриття і прийняття спадщини; черги у спадкуванні; оформлення заповіту

8. Цивільний процес

- правила підвідомчості і підсудності; система судів загальної юрисдикції; порядок оскарження судових актів у апеляційній інстанції; порядок оскарження судових актів у касаційній інстанції; окреме провадження; наказне провадження

Навчання в клініці базується на поєднанні проведення наукових досліджень теорії права та опануванні навичок юридичної практики.

Під час навчання в клініці студенти виконують індивідуальні завдання (галузі збирають студенти самостійно).

А) Практичні завдання по галузях:

- знайти складні та найтиповіші справи за напрямком, найбільш спірні питання, що користуються попитом у громадян, законодавство, яке рулює вирішення таких питань; сформувати перелік найбільш типових питань та короткі відповіді на ці питання.

Б) Письмові завдання:

- підготувати папку з матеріалами за будь-якими справами, що вів консультант протягом навчання, де мають бути процесуальні такі документи: 1) позовна заява, 2) заява (окреме провадження); документи за законодавством про зверенння громадян: 3) скарга, 4) заява / клопотання 5) пропозиції / зауваження.

В) Всі студенти клініці приймають участь в робочих групах по формування газети «Бюлетень юридичної клініки» на визначені заздалегідь тематики, НАПРИКЛАД, по галузях дослідження: огляд законодавчої бази, актуальні питання правозастосовчої практики, новини законодавства (загальний огляд), рубрика консультанта (найцікавіші приклади з практики).