Юридична клініка - стандарти роботи

Правила роботи ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
юридичного факультету БНАУ

Розділ І. Загальні засади
Стаття 1. У чинних Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Read more...

 
Юридична клініка - стандарти роботи

Положення про юридичну клініку

Преамбула

Положення про юридичну клініку юридичного факультету Білоцерківського національного аграрного університету прийняте відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,  Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992 “Про Національну програму правової освіти населення”, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» та реалізації рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, та з метою створення належних умов для набуття громадянами необхідного обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів юридичних спеціальностей практичних навичок юриста.

Read more...