Головна - головна

На початку 2018 року Білоцерківська міська громадська організація «Правова єдність» розпочала реалізацію проекту «Посилення правової спроможності громад Білоцерківщини» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Основною метою даного проекту є підвищення правової спроможності громади, підготовка та навчання правових консультантів, узагальнення системних проблем в громаді та їх вирішення в правовий спосіб, налагодження комунікації в громаді, взаємодії та співпраці влади і громади.

Діяльність в межах проекту буде здійснюватись у двох напрямах – надання безоплатної правової допомоги та правова просвіта.

У напрямку надання безоплатної правової допомоги плануються наступні заходи: організація виїзних прийомів у села Білоцерківського району; узагальнення найбільш запитуваних проблем та їх групове вирішення; розробка карти проблем та алгоритмів їх вирішення; проведення адвокаційної кампанії з найбільш типових проблем; пошук активістів серед членів громад.

У напрямку правової просвіти плануються такі заходи: підготовка правових консультантів в Школі права; спільні тренінги для випускників Школи права для правових консультантів та випускників Школи для громадських активістів серед учасників АТО та членів їх сімей; проведення тренінгів-зустрічей в громадах району для активістів, волонтерів, представників влади на місцях; представлення досвіду з навчання та співпраці між правовими консультантами, владою та громадою для широкого загалу.

Актуальність вказаного проекту пов’язана з наступними факторами.

Бідність, низький рівень правової грамотності та недостатність обсягу необхідних правових послуг у місті та районі є бар’єрами для мешканців громади Білоцерківщини для захисту своїх законних прав та інтересів.

За 10 років роботи працівники БМГО «Правова єдність» виявили, що серед членів громади є активісти, які не маючи юридичної освіти, хотіли б мати більше можливостей розповідати мешканцям своєї громади про їх права, щоб кожен житель міг захищати себе. Населення прагне змін в громаді. Однак, яким саме чином та якими способами цього досягти, розуміють далеко не всі. В конкретних, індивідуальних випадках активісти постійно звертаються до юристів організації за правовою допомогою, однак їм не вистачає знань, умінь та навичок, що стосуються механізмів реалізації прав громадян та їх захисті, вирішення системних проблем в громаді.

Правові потреби у віддалених громадах у більшості випадків залишаються незадоволеними, і питання рівного доступу до правосуддя залишається відкритим. Необхідність розширення доступу до правосуддя створює потребу залучення до правопросвітництва осіб, які не мають юридичної освіти – правових консультантів. Саме тому необхідно залучати до цієї роботи більше місцевих активістів, свідомих громадян, які готові допомагати мешканцям своїх громад ставати більш правоосвіченими, а отже й більш спроможними.

Правові консультанти є ніби провідниками вразливих груп, які раніше не мали доступу до правосуддя, у світ правових відносин та права як справедливості.

Планується, що за час реалізації проекту громада стане більш спроможною вирішувати системні проблеми правовим шляхом, оскільки будуть розроблені алгоритми по найбільш типовим проблемам. Дані алгоритми будуть доступні широкому загалу, розповсюджені в громадах міста та району, в інші райони області. Буде сформована мережа правових консультантів, які зможуть надати правову допомогу сільським мешканцям у віддалених громадах, а також навчати за принципом «рівний-рівному» працівників закладів культури, завклубам, бібоітекарям, соціальним соціальним працівникам, іншим активним членам своєї громади та громад сусідніх районів. Відпаде необхідність звертатися до платного юриста, йти до сільської ради за юридичною допомогою, їхати в районний центр до бюро правової допомоги.

Матеріал підготувала Марина Лисич,

юрист БМГО «Правова єдність»

Проект «Посилення правової спроможності громад Білоцерківщини шляхом підготовки правових консультантів для вирішення системних проблем» виконується в рамках Програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».